Toucan 杜肯系列真空包裝機

Toucan 杜肯系列真空包裝機
Toucan Regular 杜肯標準真空包裝機
Toucan Square 杜肯磚型袋真空包裝機

適合不同環境的典範設計

Toucan 杜肯系列型號總覽: Toucan Regular - Toucan Square
Toucan Regular Toucan Square
Toucan Regular Toucan Square
最大包裝尺寸 (亳米) W390 x L275 W380 x L330
真空室尺寸 (亳米) 85 x 390 x 275 80 x 380 x 330
真空泵流量 (立方米/小時) 21 21
抽真空速度 (秒) 15 ~ 35 15 ~ 35
封口寬度 (亳米) 420 420
外型尺寸 (亳米) 480 x 490 x 780 480 x 490 x 780
機器重量 (公斤) 70 72